Bygge & anlæg

branche kendskab

Byggebranchen har de seneste år oplevet en massiv vækst, hvilket har været med til, at stille nye krav til branchen. Vi ved af erfaring at branchen er kompleks, da flere aktører er i spil i det professionelle byggeri. 

Vi er bekendte med flere aktøreres interessere i branchen. Leverandører ønsker foreskrivning af deres produkter hos arkitekten, arkitekten ønsker at byde ind hos bygherre eller bygherrerådgiver. Hoved- og totalentreprenører ønsker at vinde udbudet for efterfulgt at evt. fag entreprenører byder sig til. Branchen er kompleks, men vi forstår den. Så om du sælger digitale løsninger eller ønsker at blive foreskrevet hos arkitekterne kan vi assistere på flere salgsrelaterede områder.

N

Vi er bekendte med IKT bekendtgørelsen.

N

Vi er bekendte med byggeriets faser.

N

Vi har erfaringer med data fra Byggefakta.

virksomheden

kontakt

Fuglevangsvej 11, 1962 Frederiksberg C 

+45 22 15 56 55

følg os